fbpx

Subscribe the newsletter to win a prize!

Ilgtspēja

Ilgtspēja

Ilgtspējas mērķi

Iedzīvinot ilgtspējīgas attīstības principus, tiecamies uz šiem mērķiem:

  • EKONOMIKAS (radīt vērtību akcionāriem; apmierināt klientu vajadzības; pilnveidot produktus un pakalpojumus; stimulēt inovācijas);
  • VIDES AIZSARDZĪBAS (efektīvi izmantot ražošanas atkritumus un dabas resursus; veikt sistemātisku vides novērošanu; ievērot vides aizsardzības tiesību aktus; būt par paraugu piegādātājiem);
  • SOCIĀLAJIEM (cienīt cilvēku tiesības; nodrošināt veselīgus un drošus darbinieku darba apstākļus; uzturēt atvērtas attiecības ar sabiedrību un dot savu ieguldījumu tās attīstībā).

Ētiskas nodarbinātības politika

Savā ikdienas darbībā balstāmies uz Ētiskas nodarbinātības politika, ar kuru aicinām iepazīties arī Jūs.

Tiecoties rīkoties atbildīgi, apgalvojam, ka „PakMarkas“ nekad nepiedāvās un nesolīs nekādu tiešu vai netiešu atlīdzību valsts amatpersonām, politisko partiju pārstāvjiem vai privātpersonām, tiecoties pēc priekšrocībām vai atvieglojumiem biznesā.

Ja „PakMarkas“ darbinieki piedāvā vai pieprasa atlīdzību par pieņemamajiem biznesa lēmumiem, lūdzam informēt pa e-pastu kokybe@pakmarkas.lt.

Ilgtspējīgas attīstības atskaites

Aicinām iepazīties ar „PakMarkas“ Ilgtspējīgas attīstības atskaite 2019. Vairāk gadskārtējo uzņēmuma atskaišu atradīsiet www.unglobalcompact.org. Atskaites sagatavotas, izmantojot Pasaules atskaitīšanās iniciatīvas GRI G4 vadlīnijas.

Pateicamies,

Jūsu aptauja izsūtīta