fbpx

Subscribe the newsletter to win a prize!

Standarti

Standarti

BRCGS standarts

Lejupielādēt BRCGS sertifikāts 2022-2023

Sertifikācija saskaņā ar šo standartu apliecina, ka uzņēmums atbilst šādām kvalitātes sistēmām: HACCP (riska analīzes un kritisko punktu kontroles) sistēma, laba ražošanas prakse, laba higiēnas prakse, laba laboratorijas prakse.

Standarts nosaka noteikumus, kas jāievēro ražotājiem, kuri piegādā produktus, kas var nonākt tiešā saskarē ar pārtiku. Turklāt tas nodrošina, ka uzņēmumā ražotās etiķetes un iepakojums atbilst augstākajām kvalitātes un ražošanas higiēnas prasībām.

Standarts apraksta noteikumus, kuri jāievēro ražotājiem, kas piegādā produktus, kas var tieši saskarties ar pārtiku.

Standarts ISO 14001

Lejupielādēt ISO 14001 : 2015

Mums rūp apkārtējās vides saglabāšana. Kopš pašas uzņēmuma dibināšanas tiecamies veikt izejvielas un resursus taupošu ražošanu, nodrošināt pienācīgu atkritumu likvidēšanu, pastāvīgu produkta kvalitāti.

Pievēršam daudz uzmanības izmantotajiem materiāliem, lai tos vēlāk būtu iespējams pārstrādāt. Vides aizsardzības vadības sistēma palīdz identificēt un kontrolēt reālo un potenciālo ietekmi uz vidi, kuru var radīt „PakMarkas“ darbība, produkti vai pakalpojumi.

Standarts ISO 9001

Lejupielādēt ISO 9001 : 2015

Kvalitāte – mūsu prioritāte.

Katrs uzņēmuma darbinieks ir atbildīgs par kvalitātes politikas īstenošanu.

Mēs zinām, ka veiksmīgas darbības pamats – veicamo darbu kvalitātes nodrošināšana, pastāvīga darba procesa uzlabošana un pastāvīga pilnveidošana.

FSC standarts

Lejupielādēt FSC ražošanas ķēdes standarts (FSC®C133563)

Ieviešot starptautisko FSC® (angl. Forest Stewardship Council) ražošanas ķēdes standartu, varam labāk apmierināt klientu vajadzības – etiķetes drukājam uz FSC sertificēta papīra.

FSC standarts piešķir ražotājiem un produktu lietotājiem garantiju, ka sertificēta izejviela ir ražota no koksnes, kas iegūta no meža, kurā tiek uzturēts ekoloģiskais līdzsvars, stādot kokus.

DPG sertifikāts

Lejupielādēt PDF failu DPG sertifikāts

Esam viens no nedaudziem uzņēmumiem Eiropas Savienībā, kuriem ir tiesības drukāt etiķetes ar DPG depozīta zīmi Vācijas dzērienu tirgum.

Lai nodrošinātu DPG zīmes drošību, esam apņēmušies izmantot speciālas tehnoloģijas un krāsas un ievērot stingras prasības.

Pateicamies,

Jūsu aptauja izsūtīta