LEAN mācība izaicinājumu laikā

2022 11 18

Meistarība uzņēmējdarbībā – LEAN labajā praksē balstīta rīcība, kas palīdz uzņēmējdarbībā sasniegt labākus rezultātus ar mazākiem resursiem. To apguvušie uzņēmumi nostiprina un uzlabo savu konkurētspēju, kas ir īpaši svarīgi šajā izaicinājumu pilnajā laikā. Sabiedrības “PakMarkas” pieredze liecina, ka meistarības metožu pielietošanas noderīgums izjūtams uzreiz un tas patiešām ir ievērojams.

“Uzņēmējdarbības meistarības būtība ir izcelt problēmas, lai tās būtu pamanāmas, un tās risināt, pastāvīgi meklēt vērtības neradošus procesus un no tiem atteikties, kā arī meklēt iespējas esošo procesu pilnveidošanai, pašiem attīstīties un mācīties,” uzņēmuma darbības filozofiju apkopo UAB “PakMarkas” LEAN vadītājs Deivids Akelis.

Baltijas valstīs vadošā marķēšanas un pakošanas risinājumu kompānija uzņēmējdarbības meistarības principus sāka īstenot 2016.gadā. Meklēt efektīvus darbības veidus veicināja vēlme būt vēl tuvāk klientiem un maksimāli atsaukties viņu vajadzībām, racionalizēt izmaksas, attīrīt darbību un darba procesus. Kā norāda D.Akelis, pievēršanās LEAN bija neizbēgama: redzot, cik plaši šī metode izplatās un kādu labumu tā dod uzņēmumiem, vienkārši nebija iespējams atmest ar roku un neizmantot šīs konkurētspējas palielināšanas sistēmas priekšrocības.

Rīki – visu darbinieku rokās 

“PakMarkas” ir ražošanas uzņēmums un kā tādam tam ir īpaši aktuāli pēc iespējas racionālāk izmantot laiku un citus resursus. “Mēs sev esam izvirzījuši mērķi – klienta gaidām pilnībā atbilstošu produktu izgatavot ar pirmo reizi, un sistēmiska LEAN metožu izmantošana tam ļoti palīdz,” saka D.Akelis.

UAB „PakMarkas“ „Lean“ vadovas Deividas Akelis.Viņš norāda, ka integrējot šo labo praksi ikdienas darbā, labums jūtams uzreiz. Un uzskaita arī konkrētus rezultātus: pasūtījumu saskaņošanas laiks ir samazinājies par trešdaļu – līdz 20 min.; uzlabojusies iekārtu tehniskā stāvokļa uzturēšana, tās retāk bojājas; esam iemācījušies nešķērdēt – uzturam optimālu izejvielu un līdzekļu rezervju daudzumu. Darba vietās tiek uzturēta tīrība, kārtība, nodrošināta atbilstība darbu drošības, higiēnas prasībām un uzņēmumā ieviestajiem standartiem, piemēram, BRCGS.

Vēl viens nozīmīgs LEAN virziens – darbības pastāvīga pilnveidošana un atteikšanās no vērtību neradošiem darbiem. Ir rīki arī šim mērķim, bet labāko rezultātu var sasniegt, iesaistot visus darbiniekus. “PakMarkas“ viņi var iesniegt priekšlikumus un paši veidot savu darba vidi ērtākai un labākai strādāšanai, bet par īstenotajiem uzlabojumiem viņi tiek stimulēti – gan ar simboliskām balvām, gan arī finansiāli: darbiniekam tiek piešķirta daļa no projektu pilnveidošanas rezultātā ietaupītās summas.

Tiesa, vairumam uzņēmumu, kas izvēlas izmantot LEAN sistēmu, nav viegli iesaistīt visus darbiniekus. Kā atzīst D.Akelis, pastāvīgas pilnveidošanās kultūras ieviešanā svarīgākais ir mācības, komunikācija un vadītāju piemērs. Pēdējais faktors ir īpaši svarīgs – “PakMarkas“ pieredze liecina, ka darbības efektivitātes līmenis tiešā veidā ir saistīts ar to, cik iesaistīti ir tiešie vadītāji, jo tieši viņi veido kopējo centienu kultūru un izpratni, ka šajā uzņēmumā darbs notiek tieši šādā veidā.

“Mums ir tradīcija mēneša pēdējā piektdienā iet strādāt pie kolēģiem ražošanas, sagatavošanas, klientu apkalpošanas, pārdošanas un citās nodaļās. Tas palīdz iepazīt kolēģu darbu, labāk izprast uzņēmumā notiekošos procesus un to savstarpējo saikni. Strādājot kopā, meklējam zaudējumus un pilnveidošanas iespējas. Šī prakse ievērojami palīdz darba kultūras veidošanā,” stāsta “PakMarkas” pārstāvis.

Starptautiskā sabiedrība 

“PakMarkas“ piedalās Eiropas-Japānas centra programmā “Lean in Europe,“ kas dod iespēju apmeklēt tādus uzņēmumus kā “Toyota”, “Škoda”, LEGO, BMW un daudzus citus, iepazīties ar to, kā šie uzņēmumi īsteno LEAN principus, dibināt kontaktus ar domubiedriem. Viena no šādām vizītēm septembrī notika arī uzņēmumā “PakMarkas“ – 18 dalībnieku no dažādām Eiropas valstīm, kuri pārstāvēja farmācijas, automašīnu komponentu ražošanas, pārtikas, tekstila, telekomunikāciju, IT nozares uzņēmumus, iepazinās ar lietuviešu kompānijā īstenotajām praksēm, dalījās ar pieredzi, strādāja darba grupās. Šādas tikšanās ir ļoti vērtīgas arī pašam uzņēmumam – D.Akelis ir gandarīts par iespēju ne tikai uzņemt cienījamu delegāciju, bet arī gūt vērtīgas atziņas.

“Viena no darba grupām analizēja produktu pakošanu, kur mums ir daudz roku darba un ne līdz galam izstrādāti procesi. Saņēmām vērtīgus ieteikumus, kā varētu optimizēt darba vietas un inventāru, izvairīties no liekiem procesiem, samazināt roku darbu. Atsevišķi jautājumi lika aizdomāties, kāpēc kādas lietas darām tieši tādā veidā. Bija vērtīgi dzirdēt arī to, kā līdzīgus izaicinājumus risina viesi, kas darbojas citos sektoros,” stāsta “PakMarkas” speciālists.

Delegāciju pavadījušais profesors Ričards Kīgans [Richard Keegan] atzīst, ka vizīte viņam atstāja lielu iespaidu par uzņēmuma darbību, īpaši uzsverot “PakMarkas” darbinieku ieguldījumu kopējā attīstības kultūras veidošanā. Profesorius, „Lean“ ekspertas Richardas Keeganas.

“Bija liels prieks vērot, cik daudz uzmanības un iespēju uzņēmums velta saviem cilvēkiem. Redzams, ka komanda saprot, ka izmaiņas sākas no katra cilvēka un visiem darbiniekiem ir būtiska loma. Viņu apņēmība un entuziasms procesu pilnveidošanā, kā arī vēlme atklāti dalīties ar to, kas ir izdevies un kas – ne pārāk, ir vienkārši uzteicama. “PakMarkas” komanda patiesi ir iedziļinājusies LEAN sistēmas metodēs un ievieš tās nevis akli kopējot, bet gan atbildīgi piemērojot atsevišķus paņēmienus tur, kur tiem būs vislielākais labums uzņēmuma biznesa procesu uzlabošanā,” saka profesors R.Kīgans.

Ieguvēji – arī klienti 

Uzņēmējdarbības meistarības kultūra neapšaubāmi pozitīvi ietekmē arī rezultātus, īpaši izaicinājumu laikā, kad to droši var dēvēt par biznesa dzīvotspējas balstu. Kā norāda D.Akelis, galvenā LEAN sniegtā priekšrocība uzņēmumam – spēja izdarīt vairāk, bet ar mazākiem resursiem. Tas nozīmē īsākus ražošanas un piegādes termiņus, pastāvīgu produkta kvalitātes uzlabošanu, inovāciju kultūru. Tas viss – arī ieguvums sabiedrības klientiem un papildus punkti konkurētspējas tabulā.

“Uzņēmējdarbības meistarības labums ir acīmredzams, īpaši šajā laikā, kad ražošanas sektoram nākas saskarties ar energoresursu cenu lēcienu, piegāžu ķēžu traucējumiem, vairākkārt pieaugušajiem izejvielu un preču piegāžu termiņiem un citiem izaicinājumiem. Pandēmijas laikā nebija viegli nodrošināt LEAN nepārtrauktību, kad bija jāsāk strādāt attālināti un bija ierobežota piekļuve ražošanas telpām, taču iesāktie darbi ne tikai neapstājās, bet kļuva tobrīd par spēcīgu balstu, it īpaši ražošanā,” pārliecināts “PakMarkas” LEAN vadītājs.