Darbs ar sertificētu iepakojuma piegādātāju – drošības garants pārtikas ražotājiem

2022 04 27

Pārtikas produktu ražotājiem ir jānodrošina, lai to izmantotais produktu iepakojums būtu drošs un piemērots pārtikas produktu iepakošanai, citiem vārdiem sakot, lai tas atbilstu Lietuvas un ES tiesību aktu prasībām. Lielākie tirgus dalībnieki ievieš starptautiskos standartus, piemēram, BRCGS, kas stingri reglamentē visas pārtikas ķēdes noteikumus līdz pat produkta nonākšanai veikala plauktā. Citiem ražotājiem atliek vien paļauties uz savām zināšanām vai sadarboties ar piegādātāju, kam ir izsniegts starptautisks sertifikāts. Šāds piegādātājs varēs nodrošināt, ka iepakojums ir drošs un kvalitatīvs, kā arī sniegs pilnvērtīgas konsultācijas par iepakojuma funkcionalitāti, dizainu, ilgtspējību un citiem svarīgiem aspektiem.

BRCGS (angļu val. Brand Reputation Compliance Global Standards) – zīmolu reputācijas atbilstības standartu grupa, kurā aprakstītas prasības uzņēmumiem, kas ražo produktus piegādei mazumtirdzniecības tīkliem. BRCGS – tas ir labas tirdzniecības prakses etalons, iespējams, pazīstamākais un novērtētākais uzticamas piegādes ķēdes standartu kopums tirgū. Sertifikāts garantē, ka uzņēmumu, kuriem tas izsniegts, produkti ir droši, atbilstīgi tiesību aktu prasībām un kvalitatīvi.

BRCGS standartos ir ļoti sīki un detalizēti noteiktas prasības visās jomās, kas attiecas uz pārtikas drošību. Standartu grupa aptver sešas darbības nozares, sākot no pārtikas produktu un citu preču ražotājiem līdz standartiem tirgotājiem. Katrs no tiem nosaka prasības, kas jāievēro noteiktas nozares uzņēmumiem, lai iegūtu un saglabātu sertifikātu.

Viens no standartiem – BRCGS Packaging materials – ir paredzēts iepakojuma ražotājiem. Uzņēmums “PakMarkas”, kas projektē un uzstāda etiķešu, iepakojuma apdrukas, iepakošanas un pildīšanas līnijas, šo standartu ieviesa jau 2017. gadā. Šogad uzņēmums ir novērtēts kā atbilstīgs augstākajam iespējamajam šī standarta līmenim – AA.

Uzticams iepakojuma piegādātājs

BRCGS Packaging materials standarts nosaka noteikumus ražotājiem, kas piegādā produktus, kuri var nonākt tiešā saskarē ar pārtiku. Tas nodrošina, ka uzņēmumā ražotās etiķetes un iepakojums atbilst augstākajām kvalitātes un ražošanas higiēnas prasībām.

BRCGS-standartas

“Šis produkta drošības standarts integrē prasības attiecībā uz iepakojuma kvalitāti un drošību ļoti skaidrā prasību sistēmā. Reizi gadā neatkarīgs auditors pārbauda uzņēmuma atbilstību prasībām un, ja tiek konstatēts, ka darbība atbilst standarta prasībām, izsniedz sertifikātu,” – par BRCGS Packaging materials standarta piemērošanas būtību stāsta “PakMarkas” Kvalitātes nodaļas pārstāve dr. Lina Markevičūte (Lina Markevičiūtė).

Uzņēmums, kas strādā saskaņā ar starptautisko BRCGS Packaging materials standartu, nodrošina, ka par preces drošību un kvalitāti rūpējas visos uzņēmuma darbības līmeņos – no ražošanā strādājošajiem speciālistiem līdz augstākajai vadībai. Uzņēmums identificē un pārvalda visus produktu drošības risku aspektus, tostarp mikrobioloģiskos, ķīmiskos, alergēnu, fizikālos un izejvielu viltošanas riskus. Sertificēta sabiedrība strādā tikai ar uzticamiem piegādātājiem ar līdzīgām vadības sistēmām.

“Visi produktu drošības pārvaldības procesi pareizi tiek dokumentēti, un visas neatbilstības vai klientu sūdzības rūpīgi tiek reģistrētas un atrisinātas, lai novērstu problēmas atkārtošanās iespēju. BRCGS sertifikāts uzliek mums pienākumu ražot produktus, kas atbilst gan tiesību aktu, gan klientu prasībām un kvalitātes standartiem,” uzsver dr. L. Markevičūte.

Auditori stingri izvērtē uzņēmuma atbilstību kvalitātes kontroles, higiēnas, sanitārijas, svešķermeņu kontroles, infrastruktūras uzturēšanas, aizsardzības pret preces ļaunprātīgiem bojājumiem un citām standarta prasībām. “PakMarkas” uztur labu vispārējo higiēnu, sistemātiski uzkopjot telpas un tīrot iekārtas, darbinieku higiēnai tiek izvirzīti augsti standarti: nav atļauts strādāt ar lakotiem nagiem vai rotaslietām, ir jāvalkā vienreizlietojamās cepures, ražošanas telpās nav atļauts ienest trauslus, plīstošus priekšmetus. Turklāt uzņēmums rūpīgi atlasa etiķešu un iepakojuma ražošanā izmantojamo materiālu piegādātājus un pats veic auditus piegādātāju ražotnēs.

Augstākais novērtējums

BRCGS sertifikāti nosaka dažādus atbilstības prasībām līmeņus atkarībā no audita laikā konstatēto neatbilstību veida un skaita. Ir gadījumi, ka sertifikātu neizsniedz, piemēram, ja konstatē daudz neatbilstību vai tās ir kritiskas, kas būtiski ietekmē preces drošību.

Iespējamie vērtējuma skalas līmeņi pēc audita var būt (augošā secībā): D, C, B, A un augstākais – AA. Jo augstāks vērtējuma līmenis, jo lielāka garantija tirgum, ka uzņēmums ir uzticams piegādātājs.

BRCGS ir ārkārtīgi daudz konkrētu prasību attiecībā uz vidi, iekārtām, procedūrām, tīrību, darbinieku higiēnu un rīcību, kompetenci, izejvielu piegādātāju izvēli u. tml. Tātad tiešām ne katrs uzņēmums var iegūt sertifikātu. Pats novērtējums var būt dažādos līmeņos un ir atkarīgs no tā, cik un kādas neatbilstības (būtiskas, mazāk nozīmīgas) konstatē sertifikācijas audita laikā. Piemēram, standartā, kas paredzēts iepakošanas uzņēmumiem, ir aptuveni 200 dažādu prasību, katrā no tām ir daudz papildu paskaidrojumu, kas būtu jāievieš. Lai uzņēmums saņemtu augstāko AA novērtējumu, sertifikācijas audita laikā tam ir jāsavāc ne vairāk kā 5 nenozīmīgas neatbilstības. Ne AA, ne A līmeni nepiešķir, ja uzņēmums būtiski neatbilst vismaz vienai no būtiskām prasībām attiecībā uz iepakojuma drošību,” – BRCGS standartu prasības atklāj konsultāciju uzņēmuma “Maisto saugos biuras” (Pārtikas drošības birojs) konsultants un auditors Marjus Kazilūns (Marius Kazilūnas).

Kvalitātes garants

Pārtikas ražotājiem ārkārtīgi svarīgi ir sadarboties ar uzticamiem iepakojuma ražotājiem, kas spēj nodrošināt maksimālu iepakojuma drošību un kvalitāti. Drošs iepakojums nozīmē, ka saražotais pārtikas produkts netiks piesārņots fasēšanas laikā, netiks sabojāts nepiemērota iepakojuma vai apkārtējās vides ietekmes dēļ (neapdraudēs patērētāju veselību, nepieņemami nemainīs pārtikas sastāvu, nepasliktinās organoleptiskās īpašības).

Lai gan BRCGS standarts pats par sevi neuzliek par pienākumu pārtikas produktu ražotājam strādāt tikai ar atbilstoši sertificētiem piegādātājiem, tomēr pieprasa, lai ražotājs, izvēlējies nesertificētu piegādātāju, pats veiktu auditu. Tas rada papildu problēmas un uzņēmumam var dārgi izmaksāt, it īpaši, ja uzņēmumam ir daudz piegādātāju bez sertifikātiem. Tādējādi praksē BRCGS sertificētie ražotāji par prioritāti izvirza sadarbību ar piegādātājiem, kuriem ir sertificēta sistēma atzītiem GFSI (Globālā pārtikas nekaitīguma iniciatīva) organizācijas standartiem.

Iepakojumam ir liela nozīme produkta kvalitātes nodrošināšanā – nepareizi izvēlēta iepakojuma risinājuma dēļ kvalitatīva pārtika transportēšanas, uzglabāšanas vai tirdzniecības vietā var zaudēt savas īpašības, kā arī nodarīt kaitējumu pārtikas produkta patērētāja veselībai. Lai izvēlētos iepakojumu pārtikas produktam no drošiem un piemērotiem materiāliem, ir nepieciešamas specifiskas zināšanas un laba materiālu īpašību pārzināšana. “PakMarkas” Kvalitātes nodaļas pārstāve dr. L. Markevičūte uzsver, ka pārtikas ražotāji bieži vien pat neaizdomājas, ka to izmantotais iepakojums var apdraudēt produkta drošību, jo tas šķiet drošs un pat videi draudzīgs.

Strādājot ar piegādātāju, kam ir BRCGS Packaging Materials sertifikāts, pamatoti var sagaidīt, ka produktam tiks izvēlēts drošs iepakojums, kas izgatavots no saskarei ar pārtiku piemērotiem materiāliem.

“Jau produkta izstrādes stadijā varam konsultēt pasūtītājus un izvēlēties konkrētam produktam piemērotāko materiālu, kas būs ne tikai drošs, bet arī saglabās produkta kvalitatīvās īpašības, palīdzēs tam nezaudēt preces izskatu vai pat pagarināt produkta derīguma termiņu,” – apgalvo dr. L. Markevičūte.

Kazilūns akcentē arī to, ka BRCGS standarts iepakojuma ražotājiem paredz ievērojami lielākas prasības, nekā noteikts tiesību aktos, lai darbs ar sertificētiem piegādātājiem, īpaši tiem, kuriem ir augsts sertifikāta novērtējums, garantētu arī lielāku uzticamību.