“Pakmarkas” paziņo par 14. brīvprātīgo 2019. gada Ilgtspējīgas attīstības atskaiti

2020 08 20

UAB “Pakmarkas” paziņo par tās 2019. gada Ilgtspējīgas attīstības atskaiti. Šis ir uzņēmuma ikgadējās pārskatatbildības atskaites 14. izdevums, kurā īsi izklāstīta “Pakmarkas” attieksme pret ilgtspēju, kā arī sociālajiem, drošības un vides rādītajiem 2019. gadā.

Ievadā “Pakmarkas” ģenerāldirektors Virģinijs Gumbaragis (Virginijus Gumbaragis) raksta:

“Pasaulē notiekošās pārmaiņas ir ietekmējušas visus uzņēmumus un gandrīz ikvienu individuāli. Nemiers vienmēr liek mums atskatīties uz vērtībām, kas mūs vada ikdienas dzīvē. Brīžos, kad visapkārt ir tik daudz apjukuma un pārmaiņu, mūsu vērtības palīdz pārvarēt pašreizējos izaicinājumus.”

Ilgtspējas atskaite parāda “Pakmarkas” sniegto ieguldījumu, lai izveidotu pasauli, kas izmanto mazāk plastmasas un vairāk videi nekaitīgu iepakojuma materiālu. Atskaite arī sniedz vairāk informācijas par uzņēmuma ikgadējiem vides rādītājiem no 2017. līdz 2019. gadam.

Atskaite ir sagatavota saskaņā ar Globālās ziņošanas iniciatīvas (Global Reporting Initiative, GRI) standartiem. Aicinām lasīt Ilgtspējīgas attīstības atskaite 2019.